Mijn Visie

"Juist omdat het om kinderen gaat"

“Juist omdat het om kinderen gaat”

Het onderwijs is een dynamische wereld, waar het voornamelijk gaat om het leerproces van leerlingen. Goed kunnen leren is het resultaat van goed en effectief lesgeven. Hierbij is leiderschap tevens een bepalende factor. Ik geloof in onderwijsorganisaties die vanuit visie en lef handelen. Ik heb veel aandacht voor verbinden en stimuleren, waarbij het eigenaarschap centraal staat. Werken vanuit vertrouwen is de kracht, waarbij gemeenschappelijke verantwoordelijkheid gedragen wordt binnen de organisatie. Vanuit een bedrijfsmatige houding worden doelstellingen en resultaten benoemd, gemonitord en geborgd binnen de organisatie, met als doel kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan te kunnen bieden.

Aandacht en de juiste zorg voor een optimale ontwikkeling van het kind staan bij mij centraal. Kenmerkend in mijn handelen is  dat ik altijd start met een verbeelding over hoe het einde eruit zal zien, wat…als... De verbeelding naar een hoger doel geeft mij de kracht en de inspiratie. Met dit vermogen ben ik in staat complexe zaken en situaties te vereenvoudigen en deze goed in kaart te brengen. Ik ben vooral mensgericht, ik haal veel inspiratie en plezier uit het motiveren en verbinden van mensen, omdat ik dan het beste in hen naar boven haal. Dit komt uiteindelijk ten goede van het kind en het doel dat ik voor ogen had.

Ik ben gericht op samenwerking, daadkrachtig en resultaatgericht. Ik kan uitstekend mensen motiveren en maximaal laten renderen voor een collectief resultaat, waarbij ik optimaal gebruik maak van een ieders talent.

Mijn unieke bijdrage is dat ik handel vanuit het menselijk oogpunt en daardoor makkelijk de verbinding kan leggen.

Mijn culturele achtergrond is hierbij een meerwaarde, omdat ik in staat ben met een extra bril naar de problematiek te kijken.

In mijn coachingspraktijk richt ik mij op de kwaliteiten van mensen. Mijn streven is er altijd op gericht deze kwaliteiten vrij te maken of verder uit te bouwen om ze in staat te stellen effectiever gedrag te vertonen. Nog mooier is het wanneer mensen hun nieuwe verworven bekwaamheden zo weten te gebruiken, dat het functioneren aan kwaliteit wint en zij er voortaan zelfsturend en zelflerend mee omgaan.


Aziz El Amiri

AYNI Onderwijsmanagement

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

btw-id NL001624609B81

Diensten
  • Interim-management

  • Coaching

  • Advisering

AYNI

Oog voor talent en groei

Volg AYNI